ספריית מעלה גלבוע *ה*סרטיפיקט בשביס יצחק
שם המחבר: בשביס, יצחק
כותר: *ה*סרטיפיקט
מספר הכותר: 4
משפט אחריות: יצחק בשביס זינגר ; מאנגלית - עופרה עופר
בשב
ס
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: הסדרה - ספורת תרגום הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל